Kragerø Faste Billedgalleri

Formålet er å arrangere kunstutstillinger med Kragerørelatert billedkunst. Galleriet samler inn penger til innkjøp av kunst. Målet er, på sikt, å etablere et fast kunstgalleri/museum. Kragerø Faste Billedgalleri har et utstrakt samarbeid med Kragerø Kommune, Kulturetaten.
Adresse Kontakt Kategori
Kragerø Faste Billedgalleri
Torggata 7 Sjådamveien 63B
3772 Kragerø
Ragnhild Skaug
Org.nr.: 913842944
Telefon: 90504094 / 99205796
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Galleriet avholder 3-4 utstillinger pr. år, med ulike tema. Styret planlegger og arbeider med utstillingene.

Styret består av: Anny Skaug Grøgaard, leder, Ragnhild Skaug, sekretær/kasserer, Ole Jan Aatangen, praktisk/teknisk ansvarlig, Sverre Okkenhaug og Ivar Storm-Paulsen, styremedlemmer. I tillegg er Tore Juell fast engasjert som kunstnerisk leder.Galleriet har ca 150 medlemmer, kontingenten er kr. 200 pr. år. Årsmøtet holdes hvert år i april måned. Galleriet har egen Facebook-side.