Kragerøfestivalen

Kragerøfestivalen har som formål å arrangere festival for skolekorps hvert annet år for derigjennom å skaffe inntekter til musikkorpsene i kommunen. Første festival er fra 22. til 24. juni 2018
Adresse Kontakt Kategori
Kragerøfestivalen
Postboks 254
3791 Kragerø
Leif Nicolaysen
Telefon: 48159931
Aktiviteter
Kontaktpersoner