Kystkultur for Ungdom

«Kystkultur for Ungdom» er et samarbeidsprosjekt mellom Kragerø Kystlag og 1. Sannidal Speidergruppe. Hovedelementet i prosjektet er vår
Colin Archer losskøyte «Karen Sophie II» på 32 fot, som ble kjøpt inn i mai 2015. Seilkøyta har etter dette hatt årlig vedlikehold, blitt reparert, delvis restaurert og tilpasset våre behov.
Vi ser i denne seilskøyta et godt redskap for å drive barne- og ungdomsarbeid, en flott seilskøyte med god plass, et solid skrog og som båttype godt lokalhistorisk forankret.
Mer info. gå inn på facebook og søk: 1. Sannidal Speidergruppe
Adresse Kontakt Kategori
Kystkultur for Ungdom
v. Trond Stensvold, Kloppkjærveien 34
3766 Sannidal
Trond Stensvold
Telefon: 90948079
Aktiviteter
Kontaktpersoner

Tilbakemelding