Sannidal skole

Oppdatert av: Stig Lemvik (01.aug.2017)

Sannidal skole er en 1.-7. skole som ligger idyllisk til ved Torsdalstjenna langs riksvei fra Tangen til Kragerø.

Velkommen til nytt skoleår

Skolen starter mandag 21. august. 

1. klasse starter kl 09.30. De andre klassene starter til vanlig tid kl. 08.50.

Bussene går som normalt fra første skoledag. Alle blir tatt med til skolen. Har en mistet kotrtet, ordner en det på skolen. 

Verdt å notere:

  • Arbeidet med oppgraderingen av skolen starter opp høsten 2017 (se under).
  • Skolen starter opp som PALS skole. Adferdssenteret i Oslo vil veilede skolen i minst tre år framover. Målet er  at skolen skal få et enda bedre skolemiljø for elevene og at de skal lære mer. 
  • Vi utvider 2. friminutt med fem minutter. Det betyr at skoledagen er fem minutter lengre. 6. time varer til 14.30. Bussene går som normalt.
  • Søknad om elevfri og om leksehjelp finner du her på hjemmesiden. 

Architectopia arbeider med bærekraftig arkitektur og arealplanlegging. For oss handler gode løsninger om egenart, økonomi og miljøhensyn. Vi er med på å realisere et nullutslippssamfunn.

Oppgradering av skolen 2017 - 2019

Skolen ble bygd tidlig på 1960 tallet, og er på mange måter ganske slitt. Avdeling for eiendom i Kragerø kommune er i nå godt gang med  planlegging av en etterlengtet oppgradering av skolen og uteområdet. Det blir et tilbygg med nytt amfi, skolekjøkken og skolebibliotek. I det eksisterende skolebygget blir det grupperom knyttet til de fleste klasserom, nye elevtoaletter, generell oppgradering og nye arbeidsplasser for personalet. Oppgraderingen vil ta til høsten 2017.   

Kontaktinformasjon: 

Kontoret ved skolen vil være betjent fra 08.30 alle dager. Noen perioder i løpet av dagen vil det ikke være betjent. Prøv da gjerne direktenummer til rektor/inspektør/SFO leder/SFO/personalrommet.

Rektor/inspektør/SFO leder ofte tilgjengelige fra 08.00 til 16.00.

Dersom dere lurer på noe angående deres barn, ta kontakt med barnets kontaktlærer eller rektor/inspektør/SFO leder.

Er det vanskelig å få fatt i oss, send gjerne melding eller e-post, så kan vi kontakter dere. 

Resepsjonen: Ingvild Ljåstad     3599 2530

Rektor: Stig Bråtane Lemvik     3599 2531/95815211

Inspektør: Anette W. Kristensen     3599 2532/95027542

SFO leder: Vibeke Herfoss     3599 2533/920 87 010

Rektors kontor (trådløs)     3599 2534

Personalrommet (trådløs)     3599 2535

SFO mobil:                            9100 4736

SFO i avdelingen (trådløs)     3599 2536

Helsesøster/PPT  kontoret:     3599 2537

E- post: stig.lemvik@kragero.kommune.no

Postadresse: Torsdalsveien 2, 3766 Sannidal

Satsingsområder

Sannidal skole er en PALS skole. Det betyr en fokus på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling. PALS forebygger adferdsproblemer og styrker elevenes faglige og sosiale kompetanse.

Lesing er satsingsområde for skolene i Kragerø kommune og vi deltar sammen med de andre skolene i et leseprosjekt under veiledning av Statped.

Kragerø er også en foregangskommune på å bruk av fysisk aktivitet som metode for læring i alle fag. Dette året skal det være timeplanfestet i alle klasser når de skal arbeide med fagmål gjennom fysisk aktivitet. 

På skolen har vi også ekstra fokus på positiv aktivitet i friminuttene gjennom programmet Aktiv skole 365. Her er det elever på 6. trinn som er aktivitetsledere. 

Vi har fokus på sosial kompetanse og positiv adferd. Her bruker vi ART grupper for å øve inn positive ferdigheter.

5. - 7. klasse har aldersblandet undervisning de siste 4 timene hver onsdag. Her blander vi klassene, og alle får arbeidet med mat og helse, kroppsøving og naturfag (uteskole) og kunst og handverk. 

Skolen har også fokus på de grunnleggende ferdigheter i forberedelsen og gjennomføringen av undervisningen. De grunnleggende ferdighetene er lesing, skriving, regning, muntlig ferdighet og digital ferdighet. Elevene skal utvikle ferdighetene gjennom arbeid i alle fag. 

Med ønske om et godt skoleår!

personalet_lemvik_stig_braatane.jpg

Stig Bråtane Lemvik, rektor

 

Oversikt over Sannidal skole
Tittel Dato
Sannidal SFO 16.08.2017 11:43
Skolen orienterer 16.12.2016 02:11
Glimt fra skolehverdagen 16.12.2016 02:16
INFOARK TIL FORELDRE 16.12.2016 02:15
Leksehjelp 16.12.2016 02:16
Nyttige skjema 16.12.2016 02:15
Regler og rutiner 16.12.2016 02:12
FAU 16.12.2016 02:11
Foreldreveiledning TIBIR 16.12.2016 02:16
Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 16.12.2016 02:15
Logg inn på Fronter 16.12.2016 02:12
Flyt skole 16.12.2016 02:14
SamPro 16.12.2016 02:14
VOKAL 16.12.2016 02:14