Reisemålsutvikling for Kragerø

Her kan du laste ned Kragerøs helhetlige reiselivsplan "Sammen for Kragerø mot 2030".

Prosessen med Kragerøs reisemålsutvikling startet vinteren 2017/2018, og resulterte i at reiselivsplanen vår ble vedtatt av både styret i Kragerø næringsforening og i kommunestyret i 2019. En styringsgruppe med lokale og regionale representanter, fra både offentlig og privat virksomhet, fulgte arbeidet med utvikling av planen tett. Fra 2020 har Kragerø næringsforening fått et hovedansvar for arbeidet med Kragerøs destinasjonsutvikling og oppfølging av planen. Men både private aktører innen reiseliv- og opplevelsesnæringen og kommunen må bidra, hvis vi skal klare å nå planens mål. 

Nedenfor finner du dokumentene knyttet til reisemålsutviklingens to faser; forstudien og forprosjektet:

1. Forstudie for reiselivs- og opplevelsesnæringen i Kragerø. (PDF, 13 MB)
 

1. a) Vedlegg til forstudierapporten, gjesteundersøkelse hytteeiere mars/april 2018 (PDF, 3 MB)

 

 

 

2. b) Presentasjon av forslag til helhetlig reiselivsplan Sammen for Kragerø mot 2030 (PPTX, 10 MB)

Reisemålsutviklingen ble finansiert av Innovasjon Norge Vestfold og Telemark og Kragerøs omstillingsprogram. I tillegg bidro enkeltaktører med egeninnsats.