Søknad om bytte av valgfag - 2. fremmedspråk/arbeidslivsfag

 

Prosedyrer for bytte av tilvalgsfag

1. Når en elev har valgt tilvalgsfag, skal eleven normalt ha faget i hele ungdomsskoletiden. Elever som ønsker å bytte tilvalgsfag kan i første halvår på 8.trinn gjøre omvalg. Ved spesielle grunner kan et senere bytte godkjennes jfr. forskrift til Opplæringsloven §1-8.

2. Foresatte må skrive en skriftlig søknad om bytte som sendes skolen. Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside.

3. Alle søknader skal behandles av avdelingsleder som har ansvaret med å kontakte de involverte lærerne.

4. Gruppestørrelsen i tilvalgsfaget er avgjørende for om søknaden godkjennes.

 

Prosedyrer for bytte av valgfag

1. Elever som ønsker å bytte valgfag kan gjøre dette før høstferien på 8.trinn

eller ved skoleårets start på 9.trinn og 10.trinn. Ved spesielle grunner kan et senere bytte godkjennes.

2. Videre gjelder de samme prosedyrer som for tilvalgsfag. Pkt 2-4.