Hjemmeskolen fortsetter for alle elevene våre også kommende uke.

Fra mandag 27.04 vil vi gradvis åpne opp skolen igjen.
Åpningen av skolen vil i denne omgang gjelde elever på 1.-4.trinn, og omfatter også SFO – tilbudet. Hvordan dette skal gjøres i praksis. Det vil si omfanget og organiseringen vil vi måtte komme nærmere tilbake til.
Mandag 20.april vil vi motta nasjonal veileder med retningslinjer for åpning av skoler i Norge. Denne veilederen vil vi legge til grunn for det tilbudet vi skal gi våre elever her på Kragerø skole de kommende ukene.
Vi vil informere dere foresatte med barn på 1.-4.trinn fortløpende gjennom hele neste skoleuke.


Vi skal få til en trygg og god åpning av skolen vår igjen!
En riktig god helg til dere alle sammen, 
Hilsen ledelsen

 

 

 


 

 

Skolen vil i etterkant av regjeringens pressekonferanse onsdag 8.april informere dere om en eventuell videreføring av hjemmeskole.
Dere vil få informasjon via visma- sms, og skolens hjemmeside.

Vi ønsker dere alle en riktig god påskeferie!

 

 

 


 

 

 

Informasjon til foresatte uke 14

 

 

Hei kjære dere elever!

 

Dere er savnet her på Kragerø skole. Det er tomt og stille uten dere. Samtidig er det spennende å møte dere i de nye digitale klasserommene.

Det er nå viktig å holde motivasjonen oppe, og arbeide jevnt og trutt med skolearbeidet. For dere som elever på ungdomstrinnet, som nå ikke skal opp til eksamen, er det viktig å stå på med tanke på standpunktkarakteren- e dere skal få i juni. Husk at hardt arbeid gir resultater på sikt, uansett hvilket trinn du er elev på. Stå på videre, -vi heier på dere!

Vi vil også benytte anledningen til å minne dere på hvor viktige dere er for hverandre. Både som læringspartnere, og som klassevenner. Husk derfor å ta kontakt med hverandre, både for å lære og løse nye oppgaver og problemstillinger, men også for å være en venn. 

Husk at vi som «hører til» på Kragerø skole skal gjøre hverandre gode, og gjøre hverandre glad.

Vi vet at noen av dere har behov for noen å snakke med i tillegg til lærerne deres. Dere oppfordres til å ta kontakt via «Hjerte-telefonen vår».

 

Har du noe "på hjertet"?

 

    

 

   

Vi har i denne Korona- perioden opprettet en hjerte- telefon for deg.
Du kan spørre oss om det du «har på hjertet».
Du kan ringe oss hver ukedag mellom kl.08.00- 15.30.
Sosiallærer Roar Svendsen tlf.nr: 91 67 80 77
Miljøterapeut Finn Krogsrud tlf.nr: 40 91 08 47

 

Kjære alle dere foresatte med barn på Kragerø skole!


Vi vil takke dere for god oppfølging av skolearbeid i nok en uke i denne utfordrende tiden. 
Lærerne fortsetter å legge ut oppgaver via arbeidsplan på skolens hjemmeside og i google, og de er tilgjengelige for elevene i skoletiden.

Vi forventer at elevene logger seg på de digitale læringsarenaene, etter avtale med lærerne sine (gjelder fra 2.-10.trinn), og at de er aktive der hver dag.

Vi forventer også at de arbeider med oppgaver lærerne gir dem. Men hver familie har fleksibilitet til å legge opp dagen etter det som passer best for den situasjonen familien til enhver tid er i. Gjør avtaler med kontaktlærer dersom dere har spesielle behov.

Til de av dere foreldre som har barn på u.trinnet vil vi gjøre dere ekstra oppmerksomme på at det nå er viktig at elevene følger opp skolearbeidet hjemme i denne perioden. Det vil ikke bli satt anmerkninger, men manglende oppmøte og innleveringer kan/vil få innvirkning på ordenskarakter og vurderingsgrunnlag i de ulike fagene.

Lykke til med videre hjemmeskole, og husk å oppfordre barnet ditt til å ta kontakt med de andre elevene, både når det gjelder å kunne løse skoleoppgaver sammen, men også for «å være sammen» på de digitale møtearenaene i denne helt spesielle situasjonen vi nå befinner oss i.

Hilsen rektor, avdelingsledere, lærere og øvrige ansatte på Kragerø skole
 

Tips til hjemmeskole med barna:
Ha faste rutiner for leggetid og vekking på morgenen
La barna starte skolearbeidet til faste tider
La gjerne barna jobbe med skoleoppgaver i fellesrom og steder der foreldrene befinner seg
Ta pauser fra skolearbeidet og gi avbrudd med lunsj og fysisk aktivitet
Gi gjerne barna ekstra påfyll med nettoppgaver og andre skoleoppgaver om de blir tidlig ferdig med oppgavene fra skolen
 
Aktiviteter for barn under coronatiden: https://www.barnevakten.no/supertips/
 
 
Oppdatert informasjon: www.fhi.no

 

 

 


 

Informasjon til foresatte uke 13:

Kjære alle dere foresatte med barn på Kragerø skole!
 
Da er første skoleuke med «annerledes- skolehverdager» snart over.
 
Vi vil takke dere for god oppfølging av skolearbeid denne første uka i denne utfordrende tiden. 
 
Lærerne fortsetter å legge ut oppgaver via arbeidsplan på skolens hjemmeside og i google, og de er tilgjengelige for elevene i skoletiden. Vi forventer at elevene logger seg på de digitale læringsarenaene, etter avtale med lærerne sine (gjelder fra 3.-10.trinn), og at de er aktive der hver dag. Vi forventer også at de arbeider med oppgaver lærerne gir dem. Men hver familie har fleksibilitet til å legge opp dagen etter det som passer best for den situasjonen familien til enhver tid er i. Gjør avtaler med kontaktlærer dersom dere har spesielle behov.”
 
Lykke til med videre hjemmeskole, og husk å oppfordre barnet ditt til å ta kontakt med de andre elevene, både når det gjelder å kunne løse skoleoppgaver sammen, men også for «å være sammen» på de digitale møtearenaene i denne helt spesielle situasjonen vi nå befinner oss i. 
 
Hilsen rektor, avdelingsledere, lærere og øvrige ansatte på Kragerø skole 20.03.2020
 
Tips til hjemmeskole med barna:
Ha faste rutiner for leggetid og vekking på morgenen
La barna starte skolearbeidet til faste tider
La gjerne barna jobbe med skoleoppgaver i fellesrom og steder der foreldrene befinner seg
Ta pauser fra skolearbeidet og gi avbrudd med lunsj og fysisk aktivitet
Gi gjerne barna ekstra påfyll med nettoppgaver og andre skoleoppgaver om de blir tidlig ferdig med oppgavene fra skolen
 
Aktiviteter for barn under coronatiden: https://www.barnevakten.no/supertips/
 
 
Oppdatert informasjon: www.fhi.no

 


Opplæringstilbud uke 12:

Opplæring, oppfølging og informasjon i perioden gis via våre digitale systemer: visma, telefon, google- classroom, elevportalen og arbeidsplaner på hjemmesiden.

Skole- hjem- samarbeid:
Lærere har vanlig arbeidstid og kan kontaktes via visma sms- og mail.
Lærere som gir spesialundervisning har et særlig ansvar for å følge opp elevene.

Elever på 1.-4.trinn:
Elever følger opplæring som gis via arbeidsplanen på skolens hjemmeside.

Elever på 5.-7.trinn:
Opplæring gis elevene ved oppgaver som deles i Classroom. I tillegg vil oppgaver legges ut via arbeidsplanen på skolens hjemmeside.
Der kan også elevene kommunisere med faglærere. Lærere er tilgjengelig for elevene i henhold til ordinær timeplan.

Elever på 8.-10.trinn:
Opplæring gis elevene ved oppgaver som deles i Classroom. I tillegg vil oppgaver legges ut via arbeidsplanen.

Elevene kan også kommunisere med faglærere via digitale arenaer. Lærere er tilgjengelig for elevene i henhold til ordinær timeplan. Det er viktig at avgangsfag prioriteres.

Annen viktig informasjon:

 • Utviklingssamtaler med fysisk kontakt avlyses. Kontaktlærere har ansvar for at alternativt tilbud gis.
 • Skolen registrer ikke elevfravær i denne perioden.
 • Alle møter med fysisk kontakt avlyses.
 • Samarbeid skal gjennomføres via digitale løsninger eller telefon.
SFO

26.03.20

Barnehager og SFO ble stengt fredag 13. mars på grunn av koronaviruset. Ingen foresatte skal betale for et tilbud som ikke er gitt.

Av praktiske hensyn må alle betale fakturaen som er utsendt for mars, men det vil ikke bli sendt ut faktura for april.
De som har sagt opp barnehage eller SFO plassen fra 1. april, får tilbakebetalt foreldrebetaling for perioden tilbudet har vært stengt i mars.

De som av ulike årsaker har tilsyn i barnehager og skoler skal ikke betale for det.
Det vises for øvrig til informasjon publisert 18. mars:  https://www.kragero.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/samlet-informasjon-om-koronaviruset/informasjon-om-foreldrebetaling-barnehage-og-sfo.16799.aspx 


18.03.20

Det vises til informasjon fra regjeringen om at foreldre slipper å betale for SFO og barnehage i den perioden skole og barnehage er stengt. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/ 
Hvordan praktiseres dette i Kragerø kommune?
Alle fakturaene for mars er sendt ut, med betalingsfrist 20. mars. Vi ber om at denne fakturaen betales. Trekk for oppholdsbetaling effektueres ved utsendelse av faktura for april. 
Ved spørsmål kontakt barnehagen eller skolen der ditt barn går.

Kragerø 18.3.2020
Kommunalsjef Oppvekst

 Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt.

Udir.no

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

 

·  Åpent og gratis for alle som vil delta
·  To grupper for at alle skal få møte noen på sitt nivå
·  Vi trekker ut premier hver dag
·  Hverdager fra klokka 18.00 - 19.00
·  Lørdager og søndager fra klokka 12.00 - 13.00

Det er mulig å dele direkte fra turneringssida:

eller fra våre facebooksider:

Velkommen til litt hjernetrim!  

  

Oppdatert informasjon til foresatte angående drift av skolen i forbindelse med korona- viruset


17.03.2020:

Informasjon om barn med tilbud i barnehage og skole


Kragerø skole stenges fra i dag 12.03.20 kl.18.00.
Elevene har fått med seg nødvendig skolemateriell hjem.

Til dere foresatte med elever som i dag ikke har vært på skolen:
Dere bes henvende dere på rektors kontor for å kunne hente elevens utstyr. Dette må gjøres i dag innen kl.18.00.

Vi håper at stengte skoler vil bidra til at vi får kontroll på smitten, og at vi snart er tilbake i vanlig drift.
Mer informasjon om opplæring i hjemmesituasjonen vil komme. Følg med på skolens hjemmeside.

Med vennlig hilsen ledelsen ved Kragerø skole

 


Nye tiltak som gjelder fra i dag 12.03.20.

 • Elevene fra 3.-10.trinn vil fra i dag få med seg Chromebooken, ladekabel, og en utlånskontrakt hjem. Vi ber dere foresatte om å påse at utstyret tas godt vare på.
 • Planlagte utviklingssamtaler og innskriving de kommende ukene vil gå som normalt inntil eventuell ny beskjed kommer.
 • Svømmeopplæring utgår. Erstattes av annen aktivitet på skolen.
 • Alle besøkende til Kragerø skole skal vaske hender når de kommer, og når de går.
 • Fra og med i dag er ungdomsklubben Kalas, og Multi etterskoletidskafe stengt for å hindre spredning av coronaviruset. 

 


 

Informasjon om tiltak som er utført på Kragerø skole pr. 10.03.20, Coronaviruset

04.02.20

Skolen følger råd fra FHI i henhold til ordinær håndhygiene.

Plakater er hengt opp synlig i skolens fellesområder, samt lagt på skolens hjemmeside.

03.03.20

Lærere informerer elevene våre om koronaviruset.

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset som vi bruker til dette.

Mange barn og unge har spørsmål om. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

Rektor informerte FAU om dette i FAU- møte 11.03.20.

10.03.20

 • Elevene skal vaske hender når de kommer på skolen (SFO), og før de går hjem.
 • Ansatte vasker hender når de kommer på jobb, og når man går hjem.
 • Arbeidsmiljøtiltak og elevturer med overnatting avlyses. Det samme gjelder arrangementer med mer enn 500 deltakere tilstede.
 • Lærere og ledere må fra i dag 10.03.20 ta med pc hjem hver dag.
 • Føring av fravær praktiseres i tråd med føringer fra udir *

 

*Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Skolen v. skolens beredskapsgruppe har foretatt en Ros- analyse i henhold til den situasjonen vi står i.

Beredskapsplan for høyt sykefravær blant ansatte er utarbeidet.

Det samme er en plan for hvordan skolen vil kunne gi elevene opplæring dersom skolen stenges.

Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges midlertidig som følge av koronaviruset. Rektor forholder seg til et samarbeid med skoleeier og kommunelegen om dette.

Informasjon til ansatte og foresatte vil gis fortløpende.

Viktig informasjon til foresatte gis via hjemmesiden www.kus.no.

Vi anbefaler dere alle til å ta ansvar for egen og andres helse og følge de rådene som gis fra Helsemyndighetene.

 


 

Skolen har mottatt informasjon fra Kommunelege Ivar Skogvold angående forholdsregler i forbindelse med Corona- viruset. Informasjonen vi har mottatt er følgende:
- Ikke klemming og håndhilsing.
- Og igjen; håndhygiene og hostehygiene
- Og håndhygiene igjen.

Skolen vil informere og snakke med elevene hva dette betyr i praksis, samt påse at vi følger anbefalingene fra Helsedirektoratet når det gjelder «Vaner som forebygger smitte».
Informasjon fra Folkehelseinstituttet

  

 

Her er informasjon om koronavirus  og hvilke tiltak kommunen har iverksatt.

Elevene på 2.trinn har tatt i bruk flere fagområder for å fordype seg i tema «Dinosurer».
Her ser dere bilde av den flotte utstillingen deres.

 

SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE

Nå nærmer det seg søking til videregående opplæring for våre 10.klassinger og søknadsfristen er 1.mars
Viktig skyssinformasjon til elever i 10 (PDF, 3 MB)

Skoletilbudet er nå annonsert.
Sjekk ut vilbli.no Her finner du alt du trenger å vite, slik som:

·       Skoletilbudet for Telemark 2020-2021

 

Tidsplan for søknad og inntak

1. februar 

Søknadsfrist for fortrinn/individuell behandling og lærekandidat

1. mars

Søknadsfrist for ordinære søkere

15. mai

Frist for å endre søknaden (endringer må skje via inntakskontoret)

Frist for å søke om status som prioritert gjesteelev

1. juli

Frist for å ha folkeregistrert adresse i Vestfold og Telemark
(Merk: Du må ha krysset av for flytting i søknaden)

Frist for å registrere forhåndssvar på www.vigo.no

10. juli

Hovedinntak - svarfrist ca. en uke

6. august

Sisteinntak - svarfrist ca. en uke