• Velkommen til nytt skoleår
    I informasjonen gitt av rektor finner du mye praktisk og god informasjon som du trenger ved skolestart.
  • Permisjon fra skolen
    Nye regler for å søke permisjon fra skolen for elever. Se artikkel som ligger under menypunkt "For foresatte".

Hva skjer på Helle skole

Ingen planlagte hendelser