Prosjekt næringsvennlig kommune

Kragerø ønsker å være en næringsvennlig kommune, der holdningen er «ja hvis vi kan, og nei hvis vi må».
 
I 2018 ble prosjekt næringsvennlig kommune gjennomført, der næringsaktører, kommunalt ansatte og politikere arbeidet sammen om hvilke tiltak som kunne bedre samarbeidet som må til for å være mer næringsvennlige. I 2020 ble det gjennomført en effektmåling av status for dette samarbeidet. Spørreundersøkelsen viser at vi fremdeles har en vei å gå. Mange mente at arbeidet har gitt positiv utvikling ved at kommunen har blitt mer næringsvennlig, og at samarbeidet med næringslivet har blitt bedre. Det er tydelig at etableringen av Kragerø næringsforening har hatt en positiv effekt for næringslivet i Kragerø, ved at dialogen med kommunen og kommunale prosesser med betydning for lokalt næringsliv har blitt bedre. Det er likevel rom for forbedring når det gjelder å bli mer hørt eller forstått hos kommunen, tilgjengelighet/responstid og konkurransen for lokale leverandører i kommunens innkjøpsprosesser. Samtidig bør også næringslivets kompetanse knyttet til søknad, dokumentasjon og kommunens rolle forbedres. Vi tar med oss at mange mener vi er blitt flinkere til å tenke kollektivt og bidra på relevante arenaer for næringslivet – det er bra!
 
Omstillingsstyret har vedtatt å følge opp arbeidet med næringsvennlig kommune i sine årlige handlingsplaner. 
Nedenfor finner dere dokumentene som er utarbeidet i prosjektet:
 
 

Prosjektplan forprosjekt næringsvennlig kommune Kragerø per 11. april 2018 (PDF, 582 kB)

Sluttrapport NVK forstudie Kragerø Kommune per 6. april 2018 (PDF, 2 MB)