Planer

Ønsker du å vite mer om innsatsområdene og omstillingsplanen? Eller se hvordan vi konkret tenker å jobbe for å nå målene det neste året?

Revidert Omstillingsplan 2017 - 2022 (PDF, 2 MB)

Omstillingsplan 2017 - 2022  (PDF, 2 MB)

I tillegg suppleres omstillingsplanen hvert år med en handlingsplan for det kommende året. I handlingsplanen skal det gjøres opp status så langt, og den konkretiserer delmål, strategier og mulige tiltak.

 


Handlingsplan 2019 (PDF, 2 MB)

Handlingsplan 2017-2018 (PDF, 1015 kB)