Planer

Ønsker du å vite mer om satsingsområdene og omstillingsplanen? Eller se hvordan vi konkret tenker å jobbe for å nå målene?

Omstillingsplanen 2017-2022 er blitt revidert ved to anledninger, og seinest i 2021 da hovedmålet om å bidra til 100 nye/sikrede arbeidsplasser ble økt til 150 nye/sikrede arbeidsplasser. Dette var fordi hovedmålet om 100 ble nådd ved utgangen av 2020.

Det utformes også konkrete handlingsplaner for hvert år i programmet, med forslag til strategier, delmål, tiltak og budsjett. De finner du nederst på denne siden.

Revidert Omstillingsplan 2017-2022 per 2021 (PDF, 2 MB)

Revidert Omstillingsplan 2017 - 2022 (PDF, 2 MB)

Omstillingsplan 2017 - 2022  (PDF, 2 MB)

Her er de årlige handlingsplanene:

Handlingsplan 2022 (PDF, 2 MB)
Handlingsplan 2021 (PDF, 2 MB)
Handlingsplan 2020 (PDF, 2 MB)​​​​​​​
Handlingsplan 2019 (PDF, 2 MB)
Handlingsplan 2017-2018 (PDF, 1015 kB)