T.I.B.I.R

TIDLIG INNSATS FOR BARN I RISIKO

et program for forebygging og behandling av samspillsutfordringer med barn i alderen 3 – 12 år, tilpasset kommunale tjenester:

​- innebærer bl.a. tilbud om gratis råd og veiledning til foreldre som ønsker en bedre hverdag med barnet sitt.

VEILEDNINGSTILBUDET BESTÅR I KRAGERØ, AV:

  • PMTO-behandling (PMTO; Parent Management Training, Oregon)
  • TIBIR-foreldrerådgivning

Lenke, for mer info om prinsippene i TIBIR: pmto.no

Hvordan kontakte oss hvis dere ønsker veiledning:

Ta gjerne kontakt, direkte :

Tonje Kittilsen:                          40913893
Camilla Skjerven Langlo:          40913892

 

Evt. få hjelp til å formidle kontakt via barnehage, skole, helsestasjon, PPT eller barnevern. Dere vil raskt få tilbud om å komme inn til en uformell avklaringssamtale. Hvis dere så takker ja til anbefalt forløp, starter dette så snart ledig behandler eller rådgiver er klar.

Målgruppe i TIBIR:

”Målgruppen for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre der  barna allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle utfordrende oppførsel.

Det er ikke alltid lett å vite hvordan en skal møte barn som ikke hører på hva foreldrene sier, som trasser, opponerer og som kanskje også snakker stygt, truer, slår, sparker eller biter. Alle barn kan ved ulike anledninger oppføre seg slik, men hvis slik oppførsel blir et mønster som varer over tid og foreldrene føler seg i villrede, kan de trenge noen å rådføre seg med.”

Fra nettsidene pmto.no og atferdssenteret.no

”Foreldre er barnet sine beste læremestere”

”Fokus på det positive, gir oss mer av det”

”Barn lærer best gjennom oppmuntring”

Alle barn er i opposisjon av og til, uten at det er snakk om alvorlige atferdsproblemer. Man ser at velfungerende barn kan forventes å innordne seg og følge beskjeder 7 av 10 ganger.

Barn med samspillsvansker innordner seg sjeldnere og det oppstår stadig konflikter.

Gjennom tilpasset veiledning får foreldre redskaper de kan bruke for å bli bedre læremestere for sitt barn.