Kort video om satsingen på reiseliv- og opplevelsesnæring i Kragerø per juni 2019

...