Viktige telefonnummer Vann og Avløp

Ved spørsmål eller angående vann og tilknytning av vann kan spørsmål rettes til:

Kenneth Haugholt - 35 98 63 75

Ved spørsmål angående spredt utslipp og septikk kan spørsmål rettes til:

Jan Sundbø - 35 98 62 40

 

Hvis man oppdager lekkasjer eller bortfall av vann så kan man ringe begge de over. Skjer dette utenfor kontortid så ringer man Kragerø Brannstasjon på telefon 35 98 62 60 og de vil sette igang tiltak.  

Kartpunkt