Vannlekkasje på Bråten

Fredag 9.juni

Det har oppstått en vannlekkasje på Bråten i nærheten av Vestmar Nett AS. Kommunens mannskaper er på plass og forbereder utstenging og reparasjon av lekkasjen. Berørte abonnenter vil bli varslet underveis.

Tilbakemelding