Vadfossveien stengt for gjennomkjøring samt vannavstengning.

Torsdag 31. august klokka 21:00 - Fredag 01. september klokka 0600 - Kokevarsel opphevet!

KOKEVARSEL OPPHEVET!

Kragerø kommune har mottatt svar på vannprøver og prøvene viste ingen tegn til forurensning. Kokevarsel er derfor opphevet fra klokken 12:30 lørdag.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadfossveien blir stengt for gjennomkjøring natt til fredag 01. september fram til klokka 06:00 grunnet bytte av avløpskum i veibanen. Arbeidet starter torsdag 31. august fra klokka 21:00. Veien blir stengt for gjennomkjøring av bil i denne perioden. Omkjøring blir via fylkesvei 38. Gående syklende har mulighet til å passere på sykkel og gangsti. 

Under arbeidsperioden vil vannet bli avstengt. Dette berører husstander på begge sider av Vadfossveien fra krysset til Kolonien og opp til Vadfossveien 32. Når vannet er tilbake, er det opprettet kokevarsel. Kokevarsel blir opphevet i egen SMS når svar på vannprøver foreligger.

Vi anbefaler berørte om å lagre opp litt vann i forkant av stengning for bruk til feks mat, drikke og sanitær bruk.

Berørte blir varslet med SMS.

Se for øvrig "Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel".

Veien stengt ved Vadfossveien 38

Tilbakemelding