Stengning av Nordbø vannpumpestasjon

Tirsdag 25 april. klokka 15:00-18:00

Tirsdag 25. april vil Nordbø vannpumpestasjon stenges ned fra klokka 15:00- 18:00 grunnet oppgradering og vedlikehold. Dette vil medføre reduksjon i trykk og bortfall av vann på toppen av Nordbø og Sollia. Når vannet er tilbake, kan det oppleves luft i vannrørene for husstandene som ligger høyest. 

Se for øvrig "Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel".

  

Tilbakemelding