Røyktest av avløpsnettet

Mandag 14. til fredag 19. September - Kil - Sannidal

Kragerø kommune vil i uke 38 utføre røyktest av avløpsnettet i Kil i Sannidal. Testingen vil utføres mellom kl. 8:00 og kl. 15:00.

Formålet med dette er kartlegging av tilstand, ledningsnett og fellessystemer.

Røyken er ikke farlig og avgir ikke lukt, men vil kunne utløse røykvarslere ved feil på vannlås eller annet avløpsanlegg tilhørende husstanden.

Det presiseres at røyk som avgir lukt må reageres på som normalt.

Det blir sendt ut varsel via kommunens varslingstjeneste til de som bor i området og områdene rundt.