Påminnelse om vanningsrestriksjoner i Kragerø kommune

Informasjon om faste vanningsrestriksjoner i Kragerø kommune.

Kragerø kommune vil oppfordre alle abonnenter til å overholde de gjeldende vanningsrestriksjonene i Kragerø kommune. De ordinære restriksjonene gjelder hele året for hele kommunen.

Kragerø kommune har den siste tiden opplevd at vannforbruket er veldig høyt, og vi er avhengige av at restriksjonene følges for å kunne levere vann til alle i tiden fremover. Virksomhet for VAR, oppfordrer derfor alle til å sette seg inn i vanningsrestriksjonene som ligger på kommunens hjemmesider, under vann og avløp.

Vi minner om at vanning utenfor tillatte tidspunkter kun skal gjøres med kanne. I skjærgården er det forbud mot vanning med spreder, slange, og vanningsanlegg. Kommunen vil i tiden fremover utføre vanningskontroller for å avdekke brudd på vanningsforbudet og abonnementsvilkårene.

Her kan man se reglene som gjelder:

Vanning skal foregå etter følgene regler med unntak for alle eiendommer i skjærgården:

Datovanning relatert til partall-oddetall på husnummer, det vil si vanning annenhver dag:

  • Eiendommer med like husnummer, 2-4-6 osv. kan vanne på datoer med partall.
  • Eiendommer med ulike husnummer, 1-3-5 osv. kan vanne på datoer med oddetall.
  • Abonnenter uten husnummer kan vanne tirsdager, torsdager og lørdager.

Vanning med spreder/slange er kun tillatt i tidsrommet 20.00 til 22.00 på vanningsdag. Det er til enhver tid tillatt å vanne med kanne.

Skjærgården:

Det er forbud mot vanning med spreder/ slange/ automatiske vanningsanlegg på alle eiendommer i skjærgården av hensyn til abonnentene. Vannledningene i skjærgården er ikke dimensjonert for vanning. Høyt forbruk medfører trykktap og bortfall av vann for utsatte eiendommer.

Kun vanning med kanne er tillatt.

Dersom en husstand skulle ha behov for vanning utover det tillatte, kan det søkes om dispensasjon fra vanningsrestriksjonene. Søknad sendes til post@kragero.kommune.no og må inneholde informasjon om bakgrunnen til at man trenger dispensasjonen. Det er ingen garanti for at søknaden vil bli godkjent.