KOKEVARSEL ER OPPHEVET

Analyse av vannprøver tatt ut torsdag etter ferdigstilling av arbeid på kommunens VA-anlegg viser at det ikke er bakterier i vannet, og kokevarsel oppheves i dag fredag 29.1.2021 kl. 1500