Vann og avløpsrehabiliering Utsiktstoppen uke 17

Kragerø kommune skal i gang med vann og avløpsrehabilitering  på Utsiktstoppen forbi Siritun Barnehage.

Vedlagt ligger informasjonsskriv som sendes ut til alle berørte parter på Utsiktstoppen

 

NB! Kragerø kommune og entreprenør tar forbehold om at oppstarten kan bli forsinket grunnet den uavklarte situasjonen med Coronaviruset.

Se forøvrig Kragerø kommune sin hjemmeside for oppdatert informasjon mht. Coronaviruset.