Status uke 37

Arbeidene med VA rehabilitering på Utsiktstoppen er nå inne  i sluttfasen.

I uke 37 erstattes eksisterende rør inne på uteområdet til Siritun barnehage. Arbeidet her forventes å være ferdig fredag 11.9. 

I uke 38 byttes siste kum ut, det monteres nytt gjerde rundt uteområdet på barnehagen, uteområdet gruses opp og gjøres klart for asfaltering.

Når alle kabeletater har lagt sine kabler i bakken blir veien inn til Utsiktstoppen samt uteområdet på Siritun barnehage asfaltert. Asfaltering blir foretatt i løpet av 3-5 uker.