Status uke 32

Etter 3 ukers ferie er arbeidene med vann og avløpsrehabilitering i gang igjen (uke 32)

Vi har møtt på svært mye fjell i grunnen som gjør arbeidene tidkrevende, og til tider svært støyende. For dem som er bekymret for sine bygg kan vi informere om at alle berørte bygg er inspisert og dokumentert av Buen Bygg AS i forkant av arbeidene, og rystelsesmålere er plassert ut. 

Utførende entreprenør antar at sprengningsarbeidene i selve veien inn på Utsiktstoppene er ferdig om ca. 2 uker avhengig av grunnforholdene. (Se RØD strek på vedlagt skisse)

Varsel blir alltid gitt i forkant av sprengingsarbeidene ved høyt signal. Det er noen få leiligheter som ligger helt inntil veien som må evakueres før sprengning, og beboere her vil bli varslet direkte av arbeidere på stedet.

Etter at arbeidene i selve veien inn på Utsiktstoppen er ferdig, vil arbeidene fortsette ved å bytte ut rør inn til Siritun barnehage. (Se BLÅ strek på vedlagt skisse)

Klikk for stort bildeUke 32