Status uke 27

Arbeidene går noe tregere enn forventet grunnet svært mye fjell i grunnen hvor VA traseen rehabiliteres. 

Arbeidene vil pågå til og med uke 28 hvor det blir stans i 3 uker grunnet fellesferie hos entreprenør. 

Som tidligere nevnt vil veien inn til Utsiktstoppen bli forsøkt holdt åpen for trafikk i hele anleggsperioden.