Oppdatert informasjon uke 17

I informasjonsskrivet som ble sendt ut 17.mars ble det varslet at oppstart av gravearbeidene ville starte ca. uke 17. 

Oppstart av gravearbeidene vil som tidligere nevnt bli varslet via SMS men vil ikke starte før tidligst mot slutten av uke 18. 

Nærmere beskjed kommer på SMS.