Oppstart VA rehabilitering Rørvik småbåthavn

Kragerø havnevesen skal legge nye kabler og etablere ny gang og sykkelvei til den nye småbåthavnen i Rørvik.

Kragerø kommune benytter anledningen når det allikevel skal graves i veien til å rehabilitere Vann og avløpsrørene på strekningen bra bunnen av Brattbakken, bort til pumpe hus utenfor Rørvikveien 39.

Arbeidene med VA rehabiliteringen forventes å ta 3-4 uker, mens hele prosjektet vil ta 2-3 måneder avhengig av grunnforholdene.

Oppstart blir mandag 21.9.2020

Klikk for stort bildeRørvik småbåthavn