Inforskriv 2

Infoskriv 2 ifm. VA-rehabilitering på Store- og Lille Ringvei                 Kragerø 06.05.2019

 

Kragerø kommune har nå rehabilitert vann- og avløpsanlegget fra Rørviklia og opp til krysset Store Ringvei – Lille Ringvei. Før vi kan asfaltere denne strekningen, vil kabeletatene legge kabler her. Det innebærer en kabelgrøft og kabelarbeider. Man tar sikte på å asfaltere i løpet av juni 2019.

Neste etappe med vann- og avløpsarbeid vil være Lille Ringvei. Når den er ferdig, tar vi Store Ringvei i et par etapper, samt Rørviklia, på sletta mellom de to kryssene mot Store Ringvei. Kabeletatene vil følge etter og legge kabler i veien på hele strekningen som rehabiliteres. Selv om dette medfører lengre anleggstid før asfaltering, er det god økonomi å gjennomføre både vann- og avløpsarbeid og kabelarbeid før asfaltering.

Fortsatt er det slik at vi må legge provisorisk vann til husene innenfor det området som skal rehabiliteres. Dette medfører vannledninger oppå bakken til hvert enkelt hus.

Erfaringene så langt viser at der det er sprengt fjell for å bygge veiene, har man kun sprengt til et nivå like under asfalten. I tillegg er det satt strenge krav til rystelser ved sprengning. Dette gjør det ekstra tidkrevende når vi nå sprenger for å få vannledningene på forsvarlig dybde.

Det har i de siste dager kommet klager på rotteproblemer. Dette kan ha sammenheng med at gravearbeidene og utskifting av de gamle rørene gjør at rottene blir fortrengt fra sine tilholdssteder. Kommunen har derfor engasjert skadedyrbekjempelsesfirma som heter Antisimex. De etablerer feller og legger gift i kummer på hele området Store- og Lille Ringvei.

Busstilbudet har blitt svekket som følge av arbeidene. Dette skyldes at busselskapet ikke ønsket å kjøre inn til Ringveiene når det var anlegg og endringer i kjøremønsteret. Dermed må bussreisende gå til Kalstadveien.

Det vil alltid være noen ulemper når anleggsarbeidene pågår. Men vi streber etter å begrense disse så godt det lar seg gjøre. Veien vil i anleggsperioden ofte være stengt et eller flere steder, men man vil stort sett ha tilgang til sine eiendommer fra en av sidene. Kortere stenging av atkomstvei kan likevel forekomme. Da vil aktuelle beboere i forkant få informasjon.

Skulle dere ha behov for å komme i kontakt med oss, har vi følgende kontaktpersoner i prosjektet:

Prosjektleder vann- og avløp:           Petter Baann              Mobil: 99205761

Formann vann- og avløp:                  Torbjørn Baann          Mobil: 91805501

Prosjektleder Kragerø Energi:           Fredrik Amundsen      Mobil: 95446978

 

Med vennlig hilsen                                                                

Petter Baann

Prosjektleder vann- og avløp, Kragerø kommune