Rehabilitering Rørvikveien

Rørvikveien holdes åpen

Ingen mulighet for myke trafikanter å passere

Tilkobling av provisorisk vann

Informasjonsskriv vedrørende arbeider ved Rørvikveien

Kragerø kommune skal i gang med rehabilitering av vann- og avløpsledningene fra bunn av Arnesens bakke og frem til stien ved Rørvikveien 16.