Oppstart for arbeider ved Jørandsberg

Informasjonsskriv vedrørende arbeider ved Jørandsberg

Kragerø kommune sammen med Steintransport AS skal rehabilitere vannledning fra Kirkegata til Jørandsberg