Status rehabiltiering vann og avløp Granittveien

Uke 12 - 2022

Det har siden januar pågått arbeider med vann og avløp ved bussgarasjen og et stykke opp i Granittveien. Det skal settes ned nye kummer og ca 90 meter nye ledninger. Opprette ny brannkum, samt etablering av overvannshåndtering.

For å få til dette måtte vi legge provisorisk vann til ca.15 boenheter som trenger varmekabler og strøm vinterstid. Entreprenør har så langt det er mulig prøvd å holde Bråteveien åpen for trafikk, men måtte stenge helt en periode og omkjøring ble skiltet rundt Vestheia. Beboere i Granittveien har måttet parkere alternative plasser under gravingen.

Nå gjenstår siste del med graving i Bakken opp Granittveien, etter dette vil Kragerø energi legge kabler i samme trase. Det vil bli lagt asfalt når kabler er lagt og asfaltverkene åpner for sesongen.