Alternativ skolevei og situasjons bilde

Veien opp til Gamle Sollia stenges for trafikk mandag 29.08.2022

Kragerø kommune skal sammen med Steintransport AS bytte ut vann og avløpsrør opp Gamle Sollia