Status Frydensborg (15.03.2022).

Litt om hva som har blitt gjort under rehabiliteringsarbeidet og hva som skal gjøres videre på Frydensborg.

Kragerø kommune startet arbeidet med å rehabilitere vann, avløp og overvannsrør nede ved skateparken, for så å bytte disse rørene helt opp til området bak garasjeanlegget som tilhører C og D-blokkene. Det har blitt gravet om lag 250m med grøft og det har blitt satt ned endel nye kummer til vann, avløp og overvann.

Før arbeidet kunne starte så måtte det legges omkring 200m med provisoriske vannledninger for å sørge for at beboerne i området hadde vann mens arbeidet pågikk. Disse provisoriske vannrørene måtte kunne frakte større mengder vann og de måtte ha varmekabler siden arbeidet skulle foregå på vinterstid.

Bak garasjeanlegget opp mot Bråten, der ligger det et gammelt deponi, dette deponiet ble tatt ut av drift på 60-70 tallet engang. Deponiet kan slippe fra seg «sige-vann», dette sige-vannet må fanges og sendes til renseanlegget via avløpsrør. Det har derfor blitt utført en større jobb med å lage en fangdam som trekker til seg sige-vannet og leder det inn i avløpsrørene.

For å få utført jobben på en forsvarlig måte så har vi måtte bruke en del områder til lagring, mellom lagring og transport, noe som igjen gjør at vi får et stort areal som skal ryddes oppi. Noen av tingene vi skal gjøre fremover nå er å rette av og så ny plen ved skateparken, når asfaltverkene åpner igjen skal det legges ny asfalt, og vi skal rydde opp på lekeplassen til C og D-blokkene.