Rehabilitering av vann, avløp og overvann på Frydensborg

Fjerning av provisoriskvann på Frydensborg

Hei. I forbindelse med rehabiliteringsarbeidet med vann, avløp og overvannrør på Frydensborg så skal Kragerø kommune torsdag 10.03.2022 ta bort de provisoriske vannrørene som i dag forsyner B, C og D blokkene med vann. Det betyr at nevnte blokker kan miste vannet i perioder mellom kl 09:00 og 14:00 denne dagen.