Vannavstenging ved Dalane og i Kalstadområdet

Torsdag 17/3 og tirsdag 22/3.

Ifbm rehabilitering av hovedvannledningen fra Mian til Kalstad må vannforsyningen til byen via den gamle ledningen i Dalaneveien legges om i en periode. Under omkoblingen vil vannet bli borte i to korte perioder hos enkelte abonnenter ved Dalane og i Kalstad området.

Første vannavstenging vil være torsdag 17.03.22 fra kl. 0900 til kl.1200.

Andre vannavstenging vil være tirsdag 22.03.22 fra kl. 0900 til kl.1200. Abonnenter som blir berørt av andre vannavstenging vil få nærmere beskjed om dette før tirsdag.