Rehabilitering ved Dalen i forbindelse med arbeider i Fjellmannsveien

Rehabilitering av VA ved dalen/Smedsbuktveien

Kragerø kommune starter opp arbeidet med å rehabilitere vann, avløp og overvannsrør ved Dalen, mandag 06.02.2023.
Vedlagt ligger infoskriv til beboere som beskriver hva arbeidet går ut på.

 

Infoskriv Dalen (PDF, 157 kB)