Rehabilitering av Vaterlandsveien pumpestasjon

Kragerø kommune skal rehabilitere Vaterlandsveien pumpestasjon og ledningene som går ut i sjøen til Hellefjorden.

Arbeidet vil starte i slutten av oktober og vare ca 2 måneder.

Det vil være behov for å stenge vannet i kortere perioder i forbindelse med omkoblinger. Berørte parter vil bli varslet om dette på SMS. 

Artikkelliste

Tilbakemelding