Ferdigstillelse og overtakelse av VA-anlegget i Kjølebrønd og Portør-Kjølebrønd

Fredag 20.08.2021

Kjølebrønd:

VA-anleggene inn til Kjølebrønd er nå ferdigstilt av entreprenørene og Kragerø kommune har overtatt denne delen av prosjektet. Søknader blir nå sendt ut med godkjenning for de som har ventet på dette. Nye søknader om sanitærabonnement for dette området vil kunne behandles fortløpende.

Anlegget i Kjølebrønd er klart til bruk.

Portør-Risør grense:

Anlegget er ferdigstilt av entreprenøren og kommunen har signert overtakelsesprotokollen i dag. Det gjenstår mindre utbedringer som ikke har betydning for driften og kvaliteten på VA-anlegget, og kommunen tillater derfor nå tilknytninger til anlegget. Dersom alle tillatelser er gitt er det nå mulig å tilknyttes både vann og avløp. De som har søkt om sanitærabonnement og har fått midlertidige svar, vil nå fortløpende få svar på sine søknader. Nye søknader om sanitærabonnement for dette området vil kunne behandles fortløpende.

Anlegget mellom Portør og Risør-grense er klart til bruk.