Vannavstengning Schweeigardsgate/Urene 30.1 fra kl.07.00-15.00

Kragerø kommune melder om at det blir vannavstengning for enkelt abonnenter i Schweeigardsvei/Urene torsdag 30.januar grunnet utbytting av gamle vannrør.

Det blir sendt ut varsel via kommunens varslingstjeneste (PDF, 133 kB)

Vannavstengningen vil starte fra kl.07.00 og vare i ca. 8 timer dersom alt går som planlagt. Vi tar forbehold om eventuelle utforutsette hendelser som kan forsinke tilbakekoblingen noe.

Ved spørsmål kan anleggsleder Arnfinn Tveit kontaktes på: 99498711

Når vannet kommer tilbake kan det være brunt. Du bør da tappe ut mye vann fra krana som er nærmest vanninntaket i boligen. Ta eventuelt ut sil i krana.