Status uke 27

Prosjektet med VA rehabilitering i Urene nærmer seg en avslutning.

Prøvedrift av den nye pumpestasjonen blir foretatt frem til august hvor det blir foretatt en sluttbefaring sammen med hovedentreprenør.