Oppstart uke 4-2020

Arbeidene med Vann og Avløpsrehabilitering i Urene starter i uke 4-2020 og vil vare frem mot våren 2020 dersom det ikke dukker opp noen utforutsette utfordringer underveis i prosjektet. 

Dersom dere har noen spørsmål i arbeidstiden mellom 07.00 – 15.00 kan disse rettes til:

Daglig leder i Entr. LEif Øygarden AS, Kjetil Solvang 91877023 solvang@kebas.no 

Prosjektleder VA Kragerø kommune: Ernst Kalseth 91182609 ernst.kalseth@kragero.kommune.no

Spørsmål utover normal arbeidstid rettes til Kragerø brannvakt på telefon: 35 98 62 60

Følg med på Kragerø kommune sin hjemmeside for fremdrift på prosjektet:

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/prosjekter/pagaende-prosjekter/