Oppdatert informasjon uke 17

Vi er i sluttfasen med montering av en ny kloakk pumpekum og tilkopling av denne i Urene. 

De provisoriske vannledningene som er benyttet blir mandag 20.4 fjernet og permanent vannforsyning tilbakekoplet til alle abonnenter

Sjøledning fra Urene og rundt øya skal straks legges, og i uke 18 koples den nye pumpekummen til strøm og overvåkning. 

Asfaltering av veien hvor det er gravd blir utført sammen med asfaltering i Scweigaardsvei. (Asfaltering i Schweigaardsvei styres av vei avdelingen i Kragerø kommune og har forøvrig ikke noe med vårt Vann og Avløpsrehabiliteringsprosjekt)