Oppdatert informasjon uke 12

Arbeidene med legging av nye vann og avløpsrør i Urene fortsetter som planlagt. I uke 12 jobbes det med plassering av ny pumpekum i Urene.

Vestmar Rør AS er engasjert av utførende entreprenør Leif Øygarden AS til å legge sjøledning fra Urene og rundt øya til pumpekum på Galeidodden. Arbeidene med legging av sjøledningen vil starte i løpet av kort tid.

Kragerø kommune og entreprenør tar forbehold om at fremdriften på prosjektet kan bli noe rammet grunnet den uavklarte situasjonen med Coronaviruset.

Se forøvrig Kragerø kommune sin hjemmeside for oppdatert informasjon mht. Coronaviruset.