Informasjon

Kragerø kommune har et stort fokus på å hindre spredt utslipp i sjø. Dette prosjektet skal også tilrettelegge for tilkopling av abonnenter som p.t ikke er tilkoplet kommunalt VA nett. 

Et skadet rørledningstrekk skal også utbedres. 

Prosjektet vil også ha fokus på bedring av brannvannkapasiteten i området.

Oppstart blir etter at nødvendige godkjenninger og søknader er avklart. 

Alle berørte parter vil motta informasjon i god tid i forkant av prosjektet.