Avslutning av prosjekt september 2020

Kragerø kommune har siden januar 2020 jobbet med hindre spredt utslipp i sjø i Urene og i Galeioddveien.

Det er plassert ny pumpe kum i Urene og Galeioddveien 19/21 som fører avløpsvann til Kragerø Renseanlegg.

Kragerø kommune avdeling Vann og Avløp takker alle berørte parter for tålmodigheten under arbeidene.