Statusrapport uke 18

I uke 19 vil Tevannsbakken fra krysset ved Løkkebakken til Stadion bli asfaltert. 

Når kabeletatene er ferdig med å legge kabler i bakken helt opp til Bråteveien, vil resten av Tevannsbakken og Fugleheia/Dr. Hommansvei bli klargjort for asfaltering.

Går arbeidene med kabel leggingen som planlagt vil asfaltering bli startet i uke 23.