Asfaltering

VA prosjektet på Sjådamveien er avsluttet. Vi venter kun på asfaltering som er bestilt. Vi håper asfaltleverandør har mulighet til å asfaltere før vinteren setter inn