Stenging av veien fra Rømmerverven barnehage og ned til bussholdeplass ved Kragerø sykehus torsdag 05.05.2022 fra kl. 09:00 til 15:00

Stenging av Gamle Kragerøvei fra Rømmerverven barnehage og ned til bussholdeplassen ved Kragerø sykehus. Veien stenges torsdag 05.05.2022 fra kl. 09:00 til 15:00

For å forhindre utslipp av avløpsvann så skal Kragerø kommune grave ned og legge avløpsrør fra Gamle Kragerøvei 42 og ned til innkjøringen til Kragerø sykehus. Det vil også bli lagt ned vannrør.

Det skal settes ned en ny vannkum ved siden av bussholdeplassen ved Kragerø sykehus, denne vannkummen er veldig stor og trenger mye plass. I denne kummen så må vi blant annet koble på vannrøret som kommer fra Lona. For å få dette til så må entreprenøren krysse Gamle Kragerøvei. Kragerø kommune har sammen med entreprenør sett på muligheter for å holde veien åpen mens arbeidet pågår, men av sikkerhetsmessige årsaker så lar det seg ikke gjøre. Trafikken vil komme for nærme grøftene, noe som medfører at grøftene kan kollapse og rase ned på operatørene som utfører arbeidet. Sannsynligheten for dette er stor og vi velger derfor å sperre veien.

Det blir lagt til rette for at myke trafikanter kan passere området. 

 Stenging av vei fra Rømmerverven barnehage til bussholdeplassen ved Kragerø sykehus