Informasjon før oppstart

For å hindre utslipp av avløpsvann

For å forhindre utslipp av avløpsvann så skal Kragerø kommune grave opp og legge ned vann, avløp og overvannsrør fra Gamle Kragerøvei 42 og ned til innkjøringen til Kragerø sykehus.

På deler av strekningen så er veien smal, noe som gjør at veien må stenges mens deler av arbeidet pågår. Grunnen til at veien stenges er for å opprettholde sikkerheten til menneskene som arbeider nær og spesielt de som arbeider nede i grøften.

Hvis det må utføres sprengning av fjell i området, så settes det inn ekstra sikkerhetstiltak på grunn av barna i Rømmerverven barnehage. Prosjektlederen for Kragerø kommune og personell fra entreprenør er i tett dialog med ansatte i barnehagen, slik at alle blir ivaretatt på best mulig måte. Det er også blitt utført prøvestenging av vanntilførsel, dette er for å være helt sikker på at Kragerø sykehus og Marienlyst sykehjem ikke mister vannet på grunn av arbeidet som skal utføres. Innkjøringen til Kragerø sykehus og Marienlyst sykehjem vil ikke bli stengt, men vil få litt redusert fremkommelighet i en liten periode.

Det vil under hele anleggsperioden holdes åpent for myke trafikanter med unntak av når det skal utføres sprenging.

Hvor lang tid arbeidet tar er usikkert. Grunnen til det er at vi er usikre på mengden med fjell som er under asfalten. Hvis man ser på fjellet fra bussholdeplassen ved sykehuset og opp mot Rømmerverven barnehage så kan man anta at det er en del fjell som må sprenges bort.

Berørte beboere i området vil få et informasjonsskriv i postkassen før arbeidet starter opp.

Bilde under viser hvor det skal legges ned nye rør og hvor arbeidet starter og slutter.

Skisse Schønbergsvei - Kragerø sykehus