Stenging av Gamle Kragerøvei fra Rømmerverven barnehage og ned til bussholdeplassen ved Kragerø sykehus. Veien stenges torsdag 05.05.2022 fra kl. 09:00 til 15:00

For å hindre utslipp av avløpsvann