Arbeider ved Rørvikveien

Gjenåpning av vei i Rørvik

Fra og med i dag er Rørvikveien åpen for gjennomkjøring igjen. Det er nå lagt på asfaltgrus, så veien skal bli så bra som mulig frem til asfaltering til våren.
Det vil bli stående noen sperringer rundt noen kumlokk så, ikke brøytemannskapene skal kjøre i disse.

Takk for tålmodigheten

Artikkelliste

Tilbakemelding