Infoskriv til berørte parter

Informasjonsskriv til berørte parter ifm. VA-rehabilitering i Kilsveien

Kragerø kommune planlegger nå rehabilitering av VA ledninger i Kilsveien, på strekningen Kilsveien 5 til Kilsveien 20. Kilsveien vil være stengt i anleggsperioden og omkjøring for beboere i Kil vil være nødvendig. Omkjøring vil skje via Rindekleiva.

Antatt oppstart av arbeidet er uke 34 -2021.

Arbeidet vil pågå i ca. 4 måneder avhengig av grunnforhold og nærhet til bygninger langs veien.

Det vil bli lagt provisorisk vannforsyning til berørte boliger i anleggsperioden. Entreprenør vil ta kontakt med dem som blir berørt.

Skulle det komme brunt/grumsete vann under anleggsperioden, tapp vannet til det blir klart ved første tappested i huset, og ikke ha sil i krana.

Hovedentreprenør er GS maskin. De vil ta kontakt med dere under arbeidet med det provisoriske anlegget.

Dersom dere har noen spørsmål kan disse i arbeidstiden mellom 07.00 – 15.00 rettes til:

  • Anleggsleder GS maskin: Magnus Knudsen mob.46976055, magnus@gsmaskin.no 
  • Prosjektleder VA Kragerø kommune: Terje Johannessen mob.90807505, terje.johannessen@kragero.kommune.no

Følg med på Kragerø kommune sin hjemmeside for fremdrift på prosjektet:

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/prosjekter/

Arbeidsområde